You just read:

Airbnb a MOV ohlasujú veľké olympijské partnerstvo

News provided by

Airbnb

Nov 18, 2019, 14:07 ET